மலர்சோலைக்கு வருகை தந்தவர்கள் . . .

Friday, August 13, 2010

ஓடி உதைத்து விளையாடு...

நிராகரிப்பு
நம்பிக்கை துரோகம்
நயவஞ்சக கூட்டம்
பந்துகளாய் உன்னை
பந்தாட வரலாம்
உண்மை உயர்சிந்தனை
உறுதியான உள்ளம், உடல் . . .
ஊக்கம், விடாமுயர்ச்சியுடன்
உன்னை உரமேற்றி வைத்துக்கொள்
ஒடுங்கிப்போகாமல், ஓய்ந்துவிடாமல்
ஓடி உதைத்து விளையாடு

நன்றி, வார்ப்பு

No comments:

Post a Comment

வன்முறையான, ஆபாசமான, அனாவசியமான, அநாமதேயமான தன்மையில் வரும் கருத்துக்கள், பின்னூட்டங்கள், பிரசுரிக்கப்படமாட்டது என்பதை அன்புடன் தெரிவிக்கிறேன், இது போல பின்னூட்டமிட்டவர் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது